معماری
خانه >>> استخدام >>> معرفي شدگان آزمون ديوان محاسبات كشور 96
پل استخدام

معرفي شدگان آزمون ديوان محاسبات كشور 96

معرفي شدگان آزمون ديوان محاسبات كشور 96

معرفي شدگان آزمون ديوان محاسبات كشور 96

نام خانوادگی – نام رشته شغلی محل جغرافیایی محل خدمت
ابتين ناو ارمان 301 – حسابرس گيلان
ابراهيم نژادمقدم محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
ابراهيمي جويباري حسين 301 – حسابرس ستادمركزي
ابراهيمي كوكندي محمود 301 – حسابرس ستادمركزي
ابوطالبي نجف ابادي ميثم 303 – كارشناس حقوق اصفهان
اتش زر موسي الرضا 301 – حسابرس سمنان
احمدي احمد 301 – حسابرس ستادمركزي
احمدي اميد 301 – حسابرس هرمزگان
احمدي ذاكر 301 – حسابرس ستادمركزي
احمدي فرشاد 301 – حسابرس ستادمركزي
احمدي وريا 301 – حسابرس ستادمركزي
احمديان كردشت محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
اخوندي باجگاني محمدحسن 301 – حسابرس يزد
ارمغان مرتضي 301 – حسابرس ستادمركزي
اسفندياري حميد 301 – حسابرس البرز
اسماعيل بيگي حسن 301 – حسابرس ستادمركزي
اسماعيلي فرشاد 301 – حسابرس البرز
اشتريان افشين 301 – حسابرس ستادمركزي
اصلاني مغانلو بابك 301 – حسابرس ستادمركزي
افتخاريان محمدشاهين 301 – حسابرس ستادمركزي
اقاجاني مجيد 301 – حسابرس ستادمركزي
اكبري چشمه ميثم 301 – حسابرس ستادمركزي
اكبري مهرباني فاطمه 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
اكبريان ابراهيم 301 – حسابرس البرز
اكرمي حميد 301 – حسابرس ستادمركزي
ال نبي سيدمهدي 301 – حسابرس خراسان شمالي
الماسي مصعب 301 – حسابرس ستادمركزي
الهويردي زاده سيامك 301 – حسابرس اذربايجان غربي
امامي وحيد 301 – حسابرس قزوين
امامي كلايي امير 301 – حسابرس ستادمركزي
امرايي حبيب 301 – حسابرس ستادمركزي
امين زاده ساري خانبيگلو اسماعيل 301 – حسابرس ستادمركزي
انصاري فرزاد 302 – داديار ستادمركزي
اولاددار سجاد 301 – حسابرس ستادمركزي
اونق حسن 301 – حسابرس ستادمركزي
ايرانشاهي محسن 301 – حسابرس ستادمركزي
ايزدي محمود 301 – حسابرس همدان
ايلخاني پور جواد 301 – حسابرس سمنان
ايماني كريم 301 – حسابرس ستادمركزي
بابايي نعمت اله 301 – حسابرس ستادمركزي
بالادستيان حامد 301 – حسابرس ستادمركزي
بحري نفوتي حجت 301 – حسابرس ستادمركزي
بخشي علي 301 – حسابرس ستادمركزي
بدري مسعود 301 – حسابرس ستادمركزي
بذرگر حميد 301 – حسابرس خراسان جنوبي
برزگراقايي محسن 301 – حسابرس ستادمركزي
بستاني حسين 301 – حسابرس ستادمركزي
بشارتي فر ابراهيم 301 – حسابرس اذربايجان غربي
بقايي زاده محمد 303 – كارشناس حقوق اصفهان
بهرامي پيمان 301 – حسابرس ستادمركزي
بهرامي عادل 301 – حسابرس تهران
بهشتي سيداكبر 301 – حسابرس ستادمركزي
بهشتي يعقوب 301 – حسابرس ستادمركزي
بهنمون يعقوب 301 – حسابرس اذربايجان غربي
بيگي تورج 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
پارساپور رضا 302 – داديار ستادمركزي
پرسال محسن 301 – حسابرس خراسان جنوبي
پرويزي راحت محمدرضا 301 – حسابرس ستادمركزي
پرويني سعيد 301 – حسابرس ستادمركزي
پناهي يعقوب 301 – حسابرس ستادمركزي
پوربابا وحيد 302 – داديار ستادمركزي
پورزندي غزاله 303 – كارشناس حقوق مركزي
پيربدلي افشين 301 – حسابرس ستادمركزي
پيرداده بيرانوند وحيد 301 – حسابرس ستادمركزي
تقوي فردود وحيد 301 – حسابرس ستادمركزي
تقي زاده سيدسجاد 301 – حسابرس ستادمركزي
ثامري ندافي علي 301 – حسابرس ستادمركزي
جاويدي اصل عليرضا 301 – حسابرس ستادمركزي
جديري نقاش كار جهانگير 301 – حسابرس ستادمركزي
جعفري حميد 301 – حسابرس ستادمركزي
جعفري محمدصادق 309 – كارشناس برنامه ريزي ستادمركزي
جعفري قريه علي فرشيد 301 – حسابرس البرز
جعفري كاسگري سيده سميرا 303 – كارشناس حقوق ستادمركزي
جعفري نيا سيدمحمد 305 – مترجم زبان انگليسي ستادمركزي
جمال ليواني وحيد 301 – حسابرس ستادمركزي
جمشيدي حسين ابادي سجاد 301 – حسابرس ستادمركزي
جمور عباس 301 – حسابرس همدان
جوادي هادي 301 – حسابرس ستادمركزي
جوادي نسب امين 303 – كارشناس حقوق كهگيلويه وبويراحمد
جهاني ليلي عليرضا 306 – كارشناس اموراداري ومالي ستادمركزي
چاوشي زاده سروش 308 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترسخت افزار ستادمركزي
چشم پنام وهاب 301 – حسابرس اذربايجان غربي
چمني وش ايمان 301 – حسابرس ستادمركزي
چناري بوكت حسن 301 – حسابرس ستادمركزي
حاجي پورنجار مهران 307 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترنرم افزار ستادمركزي
حبيب زاده زرندي محمد 301 – حسابرس كرمان
حبيب فر مجيد 301 – حسابرس يزد
حجازي سيدعلي 301 – حسابرس ستادمركزي
حدادي دوزين جواد 301 – حسابرس ستادمركزي
حسن زاده كوچو محمود 301 – حسابرس ستادمركزي
حسين ابادي ابوالحسن 301 – حسابرس ستادمركزي
حسين پوردميرچي خسرو 303 – كارشناس حقوق ستادمركزي
حسين پورروداني مسعود 301 – حسابرس هرمزگان
حسين زادگان مجيد 307 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترنرم افزار تهران
حسيني حجت اله 301 – حسابرس ستادمركزي
حسيني سيداكبر 301 – حسابرس ستادمركزي
حسيني برزنجي سيدكامل 303 – كارشناس حقوق ستادمركزي
حسيني حسين اباد صادق 301 – حسابرس ستادمركزي
حسيني نژاد سيداسماعيل 301 – حسابرس خراسان جنوبي
حشمتي سجاد 301 – حسابرس ستادمركزي
حصاري حميد 301 – حسابرس خراسان شمالي
حصاري ياسر 301 – حسابرس خراسان شمالي
حطابي عبدالرسول 301 – حسابرس خوزستان
حق بين محمدامين 301 – حسابرس فارس
حيدري ادريس 301 – حسابرس ستادمركزي
حيدري اكبر 301 – حسابرس خراسان شمالي
حيدري كوچي هادي 301 – حسابرس ستادمركزي
حيدري كوشالشاهي سيداحسان 301 – حسابرس اصفهان
خالقي درميان محمدامين 302 – داديار ستادمركزي
خانعلي زاده لاسكي علي 301 – حسابرس گيلان
خانلاري مرتضي 301 – حسابرس ستادمركزي
خدابنده يامي محسن 301 – حسابرس خراسان شمالي
خدايي بهزاد 301 – حسابرس البرز
خدايي عبدالباسط 301 – حسابرس ستادمركزي
خرسندي مجتبي 303 – كارشناس حقوق اصفهان
خسرواني عبداله 301 – حسابرس خوزستان
خسروپناه رسول 301 – حسابرس خراسان رضوي
خسروي احسان 301 – حسابرس ستادمركزي
خيري مسلم 301 – حسابرس ستادمركزي
داعي مجيد 301 – حسابرس خراسان جنوبي
دالايي مهرداد 301 – حسابرس ستادمركزي
دراج هادي 301 – حسابرس ستادمركزي
دفتري حميد 301 – حسابرس ستادمركزي
دوستي مهر سامان 301 – حسابرس ستادمركزي
دهقان خليل 301 – حسابرس خراسان شمالي
دهقاني فيروزابادي ابوالفضل 301 – حسابرس يزد
ديده بان وحيد 301 – حسابرس ستادمركزي
ذوالفقاري مرتضي 301 – حسابرس ستادمركزي
راد هادي 301 – حسابرس ستادمركزي
رافع محسن 301 – حسابرس خوزستان
رافعي بروجني محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
ربيعي حامد 301 – حسابرس قزوين
ربيعي مزرعه شاهي محمدرضا 301 – حسابرس ستادمركزي
رجب پور مجيد 301 – حسابرس ستادمركزي
رحماني جيرنده عباس 308 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترسخت افزار ستادمركزي
رحيم زاده جواد 301 – حسابرس البرز
رحيمي بابك 301 – حسابرس ستادمركزي
رشيدي احمد 307 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترنرم افزار ستادمركزي
رشيدي قباد 301 – حسابرس ستادمركزي
رشيدي احمدابادي محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
رشيدي بشرابادي رضا 301 – حسابرس ستادمركزي
رشيدي زاده بابك 301 – حسابرس ستادمركزي
رضاپور مهدي 301 – حسابرس اردبيل
رضاپوردولق حامد 301 – حسابرس ستادمركزي
رعيت پيشه سعيد 301 – حسابرس ستادمركزي
رمضاني حميد 301 – حسابرس خراسان رضوي
رمضاني محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
روندي امين 301 – حسابرس اذربايجان غربي
رهبر رضا 306 – كارشناس اموراداري ومالي ستادمركزي
رياحي جواد 301 – حسابرس ستادمركزي
زارعي حميد 301 – حسابرس فارس
زارعي سعيد 301 – حسابرس ستادمركزي
زارعي علي اصغر 301 – حسابرس ستادمركزي
زرگر رضا 301 – حسابرس خراسان جنوبي
زكي پوركرگاني سيروس 301 – حسابرس ستادمركزي
زماني سجاد 301 – حسابرس ستادمركزي
زنگانه رسول 301 – حسابرس ستادمركزي
زهاني اول جواد 301 – حسابرس خراسان شمالي
سازنده سياسر حسينعلي 301 – حسابرس ستادمركزي
ساكياني امين 301 – حسابرس ستادمركزي
سراجه مصطفي 301 – حسابرس ستادمركزي
سعادت اكرم 303 – كارشناس حقوق كهگيلويه وبويراحمد
سعيدي علي اوسط 301 – حسابرس ستادمركزي
سعيدي پور سعيد 303 – كارشناس حقوق كهگيلويه وبويراحمد
سلماني عليرضا 301 – حسابرس سمنان
سميعي نيلوفر 309 – كارشناس برنامه ريزي ستادمركزي
سهرابي اسماعيل 301 – حسابرس هرمزگان
سهرابياني حامد 301 – حسابرس اصفهان
سهيلي حسين 301 – حسابرس ستادمركزي
سيفي قبادي حسين 301 – حسابرس ستادمركزي
شانظري مجتبي 301 – حسابرس اصفهان
شجاعي كهنه شهري سجاد 301 – حسابرس ستادمركزي
شرفي محسن 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
شعباني چناري امين 301 – حسابرس گيلان
شفيعي مرتضي 301 – حسابرس ستادمركزي
شكري بناب نويد 301 – حسابرس ستادمركزي
شمسا مرتضي 301 – حسابرس فارس
شمسه ارش 301 – حسابرس ستادمركزي
شهابي نژاد سعيد 301 – حسابرس كرمان
شهبازي خداخواست 301 – حسابرس اصفهان
شهبازي رضا 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
شهبازي احمدي داود 301 – حسابرس هرمزگان
شيرشكن سعيد 301 – حسابرس ستادمركزي
شيرعلي پور رامين 301 – حسابرس ستادمركزي
صادقي مينا 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
صباحي گراغاني خيام 301 – حسابرس كرمان
صفري قرالر حجت 301 – حسابرس ستادمركزي
صمدي صابر 301 – حسابرس ستادمركزي
صمدي سروكلايي علي 301 – حسابرس ستادمركزي
صمدي قوشچي احسان 301 – حسابرس اذربايجان غربي
طاطاري سراج الدين 301 – حسابرس ستادمركزي
طالب زاده محمد 307 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترنرم افزار تهران
طالب زاده بردسيري علي 301 – حسابرس ستادمركزي
طاهرخاني حميد 301 – حسابرس قزوين
طاهرخاني مصطفي 301 – حسابرس قزوين
طاهري بشرويه محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
طاهريان حسين 301 – حسابرس سمنان
ظاهري شاهرخ 301 – حسابرس ستادمركزي
عابديني اكبر 301 – حسابرس البرز
عاشورنيا احد 301 – حسابرس اردبيل
عباس نژادلاله دشتي ابوذر 301 – حسابرس ستادمركزي
عباسيان محسن 301 – حسابرس اصفهان
عبدالله پور مهدي 301 – حسابرس اذربايجان غربي
عبداله زاده سلام 301 – حسابرس ستادمركزي
عبدالهي صلاح 301 – حسابرس اذربايجان غربي
عبدي سهراب 301 – حسابرس ستادمركزي
عبدي سيف اله 301 – حسابرس ستادمركزي
عرب حجي سعيد 301 – حسابرس سمنان
عسكري دهنو احمد 301 – حسابرس ستادمركزي
عسگري چناقلو ميثم 308 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترسخت افزار ستادمركزي
عسگري مروت علي 302 – داديار ستادمركزي
عطايي جواد 301 – حسابرس ستادمركزي
عظيم پور مصطفي 301 – حسابرس ستادمركزي
علي اصغرپورموزيرجي حسين 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
علي خاني مجيد 301 – حسابرس ستادمركزي
علي زاده زين الدين 301 – حسابرس ستادمركزي
علي زاده لر ارش 301 – حسابرس ستادمركزي
علي زاده ورزنه حسن 301 – حسابرس اصفهان
عموزادخليلي علي 301 – حسابرس ستادمركزي
عين ابادي داود 301 – حسابرس ستادمركزي
غلام محمدعزيز 301 – حسابرس ستادمركزي
غلامي رسول 301 – حسابرس خراسان جنوبي
غلامي حسن كياده فريد 301 – حسابرس تهران
فاتحي ميبدي الياس 301 – حسابرس يزد
فتي مجتبي 301 – حسابرس هرمزگان
فراهت محبوبه 307 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترنرم افزار ستادمركزي
فرهادي عليرضا 301 – حسابرس ستادمركزي
فرهنگ دوست شايان 301 – حسابرس ستادمركزي
فرهنگي فر سعيد 303 – كارشناس حقوق ستادمركزي
فقيه قاين احمد 301 – حسابرس ستادمركزي
فيض اللهي يوسف 301 – حسابرس ستادمركزي
فيضي بگه جان فواد 301 – حسابرس ستادمركزي
قادري اسماعيل 301 – حسابرس اذربايجان غربي
قاسم پور عليرضا 301 – حسابرس اصفهان
قاسمزاده اجيرلو احمد 301 – حسابرس ستادمركزي
قاسمي غلامرضا 301 – حسابرس فارس
قبادي ساكي علي 301 – حسابرس ستادمركزي
قرشي سيدمجتبي 303 – كارشناس حقوق ستادمركزي
قنبري واناني راضيه 306 – كارشناس اموراداري ومالي ستادمركزي
قوي پنجه رامين 301 – حسابرس ستادمركزي
كاظمي جلودار علي 301 – حسابرس ستادمركزي
كامراني مسعود 301 – حسابرس ستادمركزي
كامرانياني ماسوله سعيد 301 – حسابرس گيلان
كامكاردلاكه هادي 301 – حسابرس خراسان جنوبي
كردعلي افشين 301 – حسابرس ستادمركزي
كرمي علي 307 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترنرم افزار ستادمركزي
كرميزاد سيروس 301 – حسابرس ستادمركزي
كريمي محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
كريمي نادر 301 – حسابرس ستادمركزي
كشتكارحيدرابادي عمران 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
كمالي محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
كمانگر ميثم 301 – حسابرس ستادمركزي
كياني سيدحميد 301 – حسابرس ستادمركزي
گراوند داود 301 – حسابرس ستادمركزي
گرايلو محمدرضا 301 – حسابرس سمنان
گلستان ورجوي صالح 301 – حسابرس اذربايجان غربي
گناوه عبدالحسن 301 – حسابرس ستادمركزي
گوگ اسماعيل 301 – حسابرس ستادمركزي
لشني داوود 301 – حسابرس ستادمركزي
لطفي واثق حميدرضا 301 – حسابرس ستادمركزي
ماهر نيما 301 – حسابرس ستادمركزي
مجدي اغولبيك محمود 301 – حسابرس البرز
محبي مرتضي 301 – حسابرس ستادمركزي
محتشمي يكتا محسن 301 – حسابرس ستادمركزي
محمدابادي محمدجواد 301 – حسابرس ستادمركزي
محمدپور ايوب 301 – حسابرس خراسان شمالي
محمدزاده علي 301 – حسابرس ستادمركزي
محمدي روح اله 301 – حسابرس ستادمركزي
محمدي سيدمحمد 305 – مترجم زبان انگليسي ستادمركزي
محمدي قانع 301 – حسابرس ستادمركزي
محمدي وحيد 301 – حسابرس ستادمركزي
محمدي فر محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
محمدي مطلق عليرضا 303 – كارشناس حقوق مركزي
محمودنيا داود 301 – حسابرس سمنان
محمودي قهساره عليرضا 301 – حسابرس ستادمركزي
مدرسي سعيد 301 – حسابرس ستادمركزي
مرادي سهراب 301 – حسابرس ستادمركزي
مرادي صمد 301 – حسابرس ستادمركزي
مرادي مسعود 301 – حسابرس ستادمركزي
مرادي هادي 301 – حسابرس ستادمركزي
مزين همت 301 – حسابرس ستادمركزي
مسلمي امري سيداميد 301 – حسابرس ستادمركزي
مسيب زاده صمد 302 – داديار ستادمركزي
مسيبي اطاقسرا نفيسه 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
مصدري نيا محمد 301 – حسابرس هرمزگان
مصلحي نيك حسين 301 – حسابرس ستادمركزي
مطلبيان چالشتري مجتبي 301 – حسابرس ستادمركزي
مظاهري سوداني نسرين 307 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترنرم افزار ستادمركزي
معصوم زاده فرامرز 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
معصومي ازادكشكولي وحيد 301 – حسابرس ستادمركزي
معمارزاده حسين 301 – حسابرس اصفهان
ملاخاني احسان 301 – حسابرس ستادمركزي
ملامحمدعلي پور سعيد 301 – حسابرس ستادمركزي
ملكي مهدي 301 – حسابرس سمنان
ملكي بجارپسي الهام 309 – كارشناس برنامه ريزي ستادمركزي
ملكيان حمزه 301 – حسابرس ستادمركزي
ممبني يعقوب 301 – حسابرس ستادمركزي
ممي زاده اوچ اغاج فرزاد 301 – حسابرس تهران
منتيان محمدعلي 301 – حسابرس ستادمركزي
منصوري نيا مهران 301 – حسابرس ستادمركزي
موسوي بايگي سيدمرتضي 301 – حسابرس ستادمركزي
موسوي بايگي سيدناصر 301 – حسابرس ستادمركزي
موسوي قلعه نويي مهديه سادات 303 – كارشناس حقوق مركزي
موسوي كندازي سيدنعمت الله 301 – حسابرس ستادمركزي
موسويان خليل اباد سيدحميدرضا 301 – حسابرس ستادمركزي
مولايي امير 301 – حسابرس ستادمركزي
مولوي نژاد ارش 301 – حسابرس گيلان
مهدوي صفاخانه محسن 301 – حسابرس ستادمركزي
مهدي نيااسبويي امين 301 – حسابرس ستادمركزي
مهران فرد زهرا 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
ميرزايي باديزي اميد 301 – حسابرس ستادمركزي
ميري رحمان 301 – حسابرس خراسان جنوبي
ناطقي ارمان 301 – حسابرس هرمزگان
نجاتي مهدي 301 – حسابرس خراسان شمالي
نجفي امير 301 – حسابرس ستادمركزي
نجفي محمد 301 – حسابرس ستادمركزي
نظري پاساري امين 307 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترنرم افزار تهران
نظري تلخابي مهدي 301 – حسابرس ستادمركزي
نظري عامله داريوش 301 – حسابرس ستادمركزي
نظري نامباني علي 301 – حسابرس ستادمركزي
نقدي محمد 301 – حسابرس البرز
نگهداري مرتضي 301 – حسابرس فارس
نمازيان احمد 301 – حسابرس كرمان
نوروزپور مجتبي 301 – حسابرس خراسان رضوي
نوروزي اسبقراني اسماعيل 305 – مترجم زبان انگليسي ستادمركزي
نوري علي اصغر 301 – حسابرس ستادمركزي
نوري دوابي پيام 301 – حسابرس ستادمركزي
نويدي حامد 304 – كارشناس اموراقتصادي ستادمركزي
نيكمرام ركسانا 307 – كارشناس فناوري اطلاعات ويژه داوطلبان مهندسي كامپيوترنرم افزار ستادمركزي
نيكنام رضا 301 – حسابرس ستادمركزي
واحدالعين رضا 301 – حسابرس خراسان رضوي
واعظي موسي 301 – حسابرس ستادمركزي
وحدت مودب زهرا 303 – كارشناس حقوق ستادمركزي
وحدتي هريس مهدي 301 – حسابرس اردبيل
ورمزياري حبيب 301 – حسابرس ستادمركزي
وزيري صمد 301 – حسابرس سمنان
هاديلو علي اكبر 301 – حسابرس قزوين
هزارخاني سيداسماعيل 301 – حسابرس ستادمركزي
همتي محمود 301 – حسابرس قزوين
همتي بهار هادي 301 – حسابرس همدان
همتي جوكندان رحمان 301 – حسابرس گيلان
هنرژيشه جواد 301 – حسابرس خراسان جنوبي
ياري پژمان 301 – حسابرس ستادمركزي
ياري وحيد 301 – حسابرس همدان
يخكشي حسين 306 – كارشناس اموراداري ومالي ستادمركزي
کانال پل کنکوری ارشد دکترا
مطالب مرتبط:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس